TWP

Thai Water Plan

ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

appstore-logo googleplay-logo

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Office of the National Water Resources

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

hero-image

TWP Video

วีดีโอแนะนำระบบ Thai Water Plan และการใช้งานเบื้องต้น

features-image
บริหารจัดการแผนงาน

ฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพทยากรน้ำของประเทศ รองรับข้อมูลของหน่วยงานในสายงานทรัพยากรน้ำจำแนกตามยุทธศาสตร์

ประมวลชั้นข้อมูล GIS

แสดงชั้นข้อมูลทาง GIS ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำต่างๆแบบแยกชั้นข้อมูลได้โดยอิสระ เพื่อการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์ภาพรวมและเชิงลึก

สรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ของกลุ่มแผนงานหรือโครงการในขอบเขตที่สนใจได้ด้วยเงื่อนไขต่างๆซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง รองรับผลวิเคราะห์แบบ Real-Time และ Time-Based

ฐานข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ

ฐานข้อมุลสำหรับเก็บเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ เช่น การลงพื้นที่ ครม.สัญจร ในแต่ละปี เป็นต้น

content-image

TWP Dashboard

หน้า TWP Dashboard หรือรายงานสรุปผลภาพรวม สามารถใช้เพื่อเรียกดูข้อมูลสรุปภาพรวมความก้าวหน้าโครงการได้หลากหลายมติ ทั้งการแสดงสรุปข้อมูลโครงการจำแนกตามประเภทและตามจังหวัด โดยผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลสรุปตามที่สนใจได้ อาทิเช่น คัดกรองตามหน่วยงาน,​ จังหวัด, ลุ่มน้ำ และสถานะการดำเนินงาน เป็นต้น

ศูนย์รวมฐานข้อมูลและโครงข่ายข้อมูล

รวมข้อมูลจากหลายภาคส่วนที่กระจายตัวอยู่ เข้าด้วยกัน เช่น แผนการของบประมาณฯ งบประมาณฯที่ได้รับการอนุมัติ หรือข้อมูลหน่วยงาน สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาประมวลผลร่วมกัน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสรุปผลด้วยมือคน

รูปแบบการใช้งานที่คุ้นเคย

จำลองการกรอกข้อมูลแบบ Excel Spreadsheet บนระบบ ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้การใช้ระบบของผู้กรอกข้อมูล และยังทำงานร่วมกันกับข้อมูล Excel เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพรียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยอัติโนมัติ ช่วยลดการกรอกผิด และการกรอกข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์

content-image
คู่มือ TWP ฉบับ Mobile

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ THAI WATER PLAN สำหรับเวอร์ชั่นมือถือ โดยรองรับทั้ง iOS และ Android

Link
คู่มือ TWP ฉบับ Web

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ THAI WATER PLAN สำหรับเวอร์ชั่นเว็บ เข้าใช้งานได้จากเว็บเบราว์เซอร์

Link
คู่มือ TWP Dashboard

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ Dashboard สำหรับดูข้อมูลสรุปผ่านเว็บ ช่วยให้เห็นภาพรวมข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Link
คำถาม/คำตอบที่พบบ่อย (FAQs)

รวบรวมรายการคำถาม/คำตอบที่พบบ่อย สามารถตรวจสอบข้อสงสัยเบื้องต้นจากรายการคำถาม/คำตอบนี้

Link